Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Arşiv
  • Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Enformatik Bölümü, 29.03.2013, 5487

Enformatik Nedir?

Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır.

Enformatik bilginin organizasyonu ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında; bilginin iletişimi noktasında ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri sahasında kendine yer bulur. Bilginin organizasyonlarda nasıl kullanıldığı, ekonomik değerinin ne olduğu, politika üretmede vs. nasıl kullanıldığı enformatik kapsamı dahilindedir.

Enformatik bu amaçlarla bilgi sistemleri üretimini konu edinir. Öncelikle üretilecek bilgi sistemin ne olduğu, nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler.

Bir meslek dalı olarak ise, enformatik, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedefler.

Bölümün Kuruluşu, Tarih ve Gerekçesi

Bilginin işlenmesi, depolanması, iletimi ve bilgiye ulaşım, enformatik (bilişim) olarak adlandırılmaktadır. Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okur-yazar olmaları, artık bir üniversite mezununda aranan temel niteliklerin başında gelmektedir.

Ülkemizde temel bilgi teknolojileri kullanımında ve yazılım geliştirme platformları konusunda verilen eğitimler oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu alanlardaki eksiklikleri gidermek amacıyla 1997 yılı içinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde Enformatik Enstitüsü kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimiz genelinde yaygın bilgisayar eğitimi ile ilgili derslerin verilmesini temin ve koordine etmek amacıyla, rektörlüklere bağlı disiplinlerarası destek bölümü niteliğinde Enformatik Bölümü kurulması ve bu bölümlere eleman yetiştirmek üzere ODTÜ Enformatik Enstitüsü yüksek lisans programlarından yararlanılması yönünde almış olduğu kararı, 17.06.1997 tarihinde tüm üniversitelere bildirmiştir.

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Bölümün Faaliyetleri

  • Üniversite genelinde "Temel Bilgi Teknolojileri" kullanımına ilişkin derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 
  • Üniversitemizin web sayfalarını tasarlamak ve gerekli güncellemeleri gerçekleştirmek, 
  • Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımları üretmek ve kullanılmasını sağlamak, 
  • Üniversitemizin, içinde bulunduğumuz "Bilgi Çağı"nın gereği olan Bilişim Teknolojilerine adaptasyonunu sağlamak.

 

 Enformatik Bölümü


+90(434) 222 00 63

+90(434) 222 01 01

Rahva Yerleşkesi, Beş Minare Mah., Ahmet Eren Bulvarı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kat 2 Oda no:4-5, 13000 BİTLİS / TÜRKİYE

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim