Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

 • Ana Sayfa
 • Arşiv
 • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Enformatik Bölümü, 29.03.2013, 5529

Vizyon

Bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttıran, çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.

Misyon

Enformatik Bölümü olarak akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirme yolunda bilişim teknolojilerini en üst düzeyde kullanarak eğitim öğretime yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Stratejik Amaçlar

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar bilimleri konularındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
Belirlenen ihtiyaçların giderilmesine yönelik eğitim programlarının gözden geçirilmesi, yeniden tasarımı ve planlanması,
Planlanan eğitimler doğrultusunda akademik yapılanmanın gerçekleştirilmesi.

Değerler

 • Bilimin evrenselliğine ve akademik özgürlüğe inanmak,
 • Her çalışmada bilimsel yaklaşımı kullanmak,
 • Yenilikçi olmak, değişim ve gelişim meydana getirmek,
 • Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
 • Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
 • Zamanın kıymetini bilmek,
 • Disiplinler arası yaklaşıma önem vermek,
 • Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış,
 • Uluslararası standartlarda eğitim vermeye çalışmak,
 • İnsan odaklı olmak ve topluma hizmet etmek,
 • Takım ruhuna sahip olmak,
 • Şeffaflığı, toplumsal sorumluluk anlayışını ve etik değerleri her türlü çalışmaya temel almak.


Enformatik Bölümü


+90(434) 222 00 63

+90(434) 222 01 01

Rahva Yerleşkesi, Beş Minare Mah., Ahmet Eren Bulvarı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kat 2 Oda no:4-5, 13000 BİTLİS / TÜRKİYE

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim