Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Hizan Myo İç Denetim Birimi, 05.04.2013, 4612

 

 

MİSYON

 

          Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu;  evrensel ölçekte bilgi üretmek ve takip etmek, ülkemizin temel değerlerini özümseyen, dönüştüren bireyler yetiştirmek, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve bunu toplumla paylaşmayı görev edinmiştir. Ayrıca bilimsel yöntem ve bakış açısını kavramış, beraberinde sosyal bir kimlik kazanmış, ufku geniş, çok yönlü düşünebilen, kültürel değerlerini çağdaş değerlerle buluşturan, insan haklarına ve çevreye saygılı, dalında her türlü teknik ve pratik bilgiye sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon

 

            Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okulu, değişen toplumsal ihtiyaçlar ve bunun doğal sonucu olarak mevcut veya yeni yaklaşımlarla ortaya çıkan iş dünyasının gereksinimleri ve standartlarındaki değişikliklere uygun gereksinim duyulan nitelikli işgücünün sağlanabilmesi, uluslararası mesleki standartları özümsemiş, rekabetçi, kurumsallaşmış katılımcı yönetim anlayışı ve öğrenci-çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya çalışan ve olaylara demokratik yaklaşabilen çağdaş bir kurum bakış açısını temel ilkeler olarak benimsemiştir. Ayrıca ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak üniversite / sanayi / toplum işbirliğini ve yaratıcı faaliyetlerin sağlanmasının kaçınılmaz bir süreçler bütünü olduğu inancına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hizan Meslek Yüksekokulu İç Denetim Birimi


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim