Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Misyon Vizyon

Misyon Vizyon

Hizan M. Y. O., 08.06.2010, 7980

 

            Yüksek Öğretim Kurumu Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Hizan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak misyonumuz; Ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda öğrenci yetiştirmek  Çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak ve bu gelişmeleri güncel olarak takip ederek ülkenin yükseköğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve üretim süreçlerine yansıtmak , insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek, başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza; öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, araştırmacı ve bilim insanlarına, özgür ve verimli çalışma ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak, bilimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara erişmektir.

 

 

 

            Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim- öğretim ve danışmanlık yapmak. Araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak. Eğitim ve öğretimde uluslararası düzeyde etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak. Bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeyde mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak. Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sağlamak. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak kalkınma planları ilke ve hedefleri ile ülkenin ihtiyacı olan ara elemanı yetiştirmek. Diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşünce ve öneriler bildirmek. Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak.

 

 Hizan Meslek Yüksekokulu


+90(434) 222 00 93 (434)222 05 93

+90(434) 222 91 40

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim