Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Akademik Personel
  • Hazır Formlar

Hazır Formlar

Fen Bilimleri Enstitüsü, 20.09.2012, 15992

 Sıra No

Öğrenci Formları ve Dilekçeleri

Akademik Personel Formları ve Dilekçeleri

1

Askerlik - Sabıka Durum Beyanı

Açılacak Ders Listesi

 2

Başvuru Formu YL

Ders Görevlendirme Formu (40a)

 3

Başvuru Formu DR

Ders Telafi Dilekçesi

Başvuru Belgeleri İade Dilekçesi 

Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu

 5

Ders Seçme Formu

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

 6

Ders Seçme Formu -Ortak Enstitü

Doktora TİK Raporu

 7

Ders Muafiyet Dilekcesi (özel Öğrenciler için)

Doktora Tez Önerisi Savunması TİK Kararı

 8

Doktora Ek Sure Talep Dilekcesi

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

 9

Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı

 10

Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi

 YL Juri Tez Değerlendirme Raporu

 11

Doktora Tez Teslim Formu

Doktora İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu

 12

 Duzeltilmis Tezin Enstituye Teslim Formu

Doktora Tez Değerlendirme Formu-SON

 13

İzin Talep Dilekcesi

Ek Ders Formu

 14

Kayıt Sildirme Dilekcesi

Girilmeyen Not Formu

 15

Lisansüstü Danışman Tercih Formu

Haftalık Ders Programı

 16

Lisansüstü Tez Konusu Onerme Formu

Lisansüstü Öğrenci Talep Formu

 17

Lisansüstü Danısman Degistirme Formu

 Lisansüstü Eğitim Sevk Tehiri Formu

 18

Lisansüstü Tez Konusu Değişikliği Formu

Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

 19

Lisansüstü Ders İntibak Formu

Not Düzeltme Formu

 20

 Mezuniyet Geçici Belgesi Talep Dilekcesi

 Seminer Değerlendirme Formu

 21

Not Döküm Belgesi Talep Dilekçesi

 Seminer Tutanağı

 22

Sınav Sonuçlarına İkinci İtiraz Dilekçesi

 Tez Yazım Kılavuzuna Göre Kontrol Formu 

 23

Sınav Sonuçlarına ilk İtiraz Dilekçesi

YL İkinci Danışman Öneri Formu

 24

Öğrenci Belgesi Talep Formu

TİK-Tez-Proje Önerisi Kişisel Değerlendirme Raporu

 25

Öğrenci İlişik Kesme Belgesi

Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

 26

Transkript Talep Dilekcesi

 Yeni Ders Öneri Formu

 27

Tez Yazım Klavuzu

 Ön Kontrol Tez Teslim Formu 

 28

 Ön Kontrol Sonrası Tez Teslim Formu (Öğrenci için)

 Ön Kontrol Sonrası Tez Teslim Formu (Komisyon için)

29

 YL Tez Sunuş Formu

YL Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

   

 Fen Bilimleri Enstitüsü


0(434) 222 03 71

+90(434) 222 91 42

Beş Minare Mah., Ahmet Eren Bulvarı,Rahva Yerleşkesi, Enstitüler Binası,13000 / BİTLİS

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim