Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • İlk Toplantımızda Öne Çıkan Başlıklar

İlk Toplantımızda Öne Çıkan Başlıklar

Bologna Eşgüdüm Komisyonu, 15.06.2012, 5168

15.06.2012 Cuma günü gerçekleştirilen ilk toplantımızda öne çıkan başlıklar göz atmak ister misiniz? 

BEK'in İlk Toplantısı

BEK ilk toplantısını, 15.06.2012 Cuma günü Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirdi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY toplantıya başkanlık etti. Toplantıda; 

  • Komisyonumuzun yaptığı etkinliklerin takip edilmesi için bek.beu.edu.tr isimli web sayfasının kurulmasına ve BEK kapsamındaki içeriklerin buradan paylaşılmasına,
  • Birim koordinatörlerinin atanmasına,
  • Bologna süreci kapsamında derslere ait verilerin sisteme girilmesi için son tarihin 20 Ağustos 2012 olmasına, 
  • Bologna Bilgi Sistemi web sayfasının oluşturulmasına karar verildi.
Dekan Yardımcıları, Yüksekokul Müdürleri ve Meslek Yüksekokul Müdürlerinin de katıldığı toplatıda gerekli bilgiler birim yöneticilerine iletildi.

BEK, bir sonraki toplantısını 21 Haziran 2012  Perşembe günü Tatvan Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirmek üzere dağıldı. Bologna Eşgüdüm Komisyonu


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim