Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Uzaktan Eğitim Tarihçesi

Uzaktan Eğitim Tarihçesi

Uzaktan, 23.08.2011, 7930

        Her ne kadar kesin bir başlangıç tarihi belirlenemese de, uzaktan eğitim uygulamalarının organizasyonel bir yapıda kullanımına 19. yüzyılda rastlanmaktadır. 1728 İlk Uzaktan eğitim çalışması Boston gazetesinde "Steno Dersleri" ile başlamıştır. 1833 İsveç Üniversitesinde hanımlara "Mektupla Kompozisyon Dersleri" verilmiştir. Bu tarihten sonra uzaktan eğitim değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak hep bir değişim içinde olmuştur.

        Ülkemizde ise ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir.
Teknolojinin hızlı gelişimiyle orantılı olarak gelişen uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini dört ana evreye ayırarak inceleyebiliriz. Mclendon (1999) bu evreleri şu şekilde ayırmıştır; "Mektupla Eğitim", "Çoklu Ortam Modeli", Tele Öğrenme Modeli" ve son olarak Esnek Öğrenme Modeli".

          Üniversitemizde ise ilk olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olup 2011-2012 eğitim - öğretim yılında toplam 100 öğrenci ile eğitime başlamıştır..Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


0(434)-222-0860 yada 222-0000 Dahili No:1055/1056

+90 (434)-222 00 01

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim