Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

 • Ana Sayfa
 • Genel Bilgiler
 • Genel Bilgiler

Mevzuat

Zafer CÖMERT, 03.04.2014, 14570 defa okundu.

YÖNERGELER

 1. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS/AKTS) Yönergesi
 2. Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi
 3. BESYO Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
 4. Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
 5. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 6. CISCO Akademi Koordinatörlüğü Kurs Yönergesi
 7. Çift Anadal Programı Yönergesi
 8. Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi
 9. Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 10. Erasmus Değişim Programı Yönergesi
 11. Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi
 12. Fahri Akademik Unvanlar ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin İlkeler
 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi
 14. İİF Zorunlu ve İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 15. İmza Yetkileri Yönergesi
 16. Kalite Komisyonu Yönergesi
 17. Konuk Evi Yönergesi
 18. Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi
 19. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Yönergesi
 20. Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi
 21. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
 22. Öğrenci İşlemleri Yönergesi
 23. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi
 24. Ön Lisans, Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi
 25. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 26. Özel Öğrenci Yönergesi
 27. Proje Destek Ofisi Yönergesi
 28. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi
 29. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu Yönergesi
 30. Sağlık Yüksekokulu Staj Uygulama Esasları
 31. Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi
 32. Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge
 33. Staj Yönergesi
 34. Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
 35. Teşvik Yönergesi
  Teşvik Yönergesi Formları
 36. Uzaktan Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönergesi
 37. Uzmanlık Alan Dersinin Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Yönergesi
 38. Yandal Programı Yönergesi

YÖNETMELİKLER

 1. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 2. Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 3. Bitlis ve Çevresi İlmi Şahsiyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 4. Bitlis ve Çevresi Vakıf Müesseseleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 5. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 6. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 7. Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 8. Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 9. Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 10. Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 11. Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
 12. Selçuklu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 13. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 14. Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 15. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 16. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 17. Pomza ve Perlit Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

USUL ve ESASLAR

 1. BEU İdari Personelinin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler