Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Genel Bilgiler

Yeni Yerleşke

M. Emin Çali, 16.10.2012, 38959 defa okundu.

Üniversitemiz 2009 yılında yerleşkesinin inşaatına başlanacak ve bir-iki yıl içerisinde bazı fakülte binalarına kavuşacaktır. Fakülte binalarının yapımına başlanmasıyla birlikte yeni fakültelerin kurulması için çalışmalara başlanacaktır. Kurulması ön görülen diğer fakülteler; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'dir. Yerleşke planı bu öngörüye göre şekillendirilmiştir. Gerek mevcut fakültelerin geliştirilmesi gerekse diğer fakültelerin kurulması ve işlevsel hale getirilmesinde ilimizin bütün unsurlarıyla desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Üniversitemiz 2009 yılında yerleşkesinin inşaatına başlanacak ve bir-iki yıl içerisinde bazı fakülte binalarına kavuşacaktır. Fakülte binalarının yapımına başlanmasıyla birlikte yeni fakültelerin kurulması için çalışmalara başlanacaktır. Kurulması ön görülen diğer fakülteler; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'dir. Yerleşke planı bu öngörüye göre şekillendirilmiştir. Gerek mevcut fakültelerin geliştirilmesi gerekse diğer fakültelerin kurulması ve işlevsel hale getirilmesinde ilimizin bütün unsurlarıyla desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.


Üniversitemizde Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemize hitap edecek teknopark kurulması çalışmaları başlatılacaktır. Tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimler ağırlıklı alanların yanında Jeoloji, tarım-hayvancılık ve Turizm işletmeciği alanlarında da ilimiz ve bölgemizde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için üniversitemizde farklı amaçlara hizmet eden araştırma merkezleri kurulup faaliyete geçirilecektir.


Gelişmenin özünü kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler ise netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının Üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu 2009-2013 yılı stratejik planı olarak düzenlenmiştir.


Üniversitemiz çalışanlarının stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceğine olan inancım tamdır. Bu bağlamda Bitlis Eren Üniversitesi kuruluşunu "BİR BİLİM ve TEKNOLOJİ MERKEZİ" olma temeline oturtulmuş olup her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir.

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

 30.10.2012 Tarihli Üniversitemiz Kampus Alanı İnşaat Çalışması Görüntüleri

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler