Etik Kurulu Anasayfa / Etik Kurulu

Etik Kurulu

  1. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde, Yönergede belirtilen etik kurallara ilişkin sorunlarda, yeterli ve inandırıcı delillere dayalı değerlendirme yapar ve görüş bildirir.
  2. Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaşması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın artırılması için eğitim ve benzeri çalışmalar düzenler, etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması için yetkililerle işbirliği yapar.
  3. Üniversite bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek gerektiğinde uzman etik kurullar oluşturulması için Rektörlüğe önerilerde bulunur.
  4. Üniversite bünyesindeki uzman etik kurulların, etik ilke ve uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunur.
  5. Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konularda gizlilik içinde çalışır ve elde edilen tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.
  6. Etik Kurul, yürüttüğü faaliyetler için doğrudan Rektörlük Makamına karşı sorumludur.


Doç. Dr. Yunus Levent EKİNCİ Arkeoloji Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Behçet KOCAMAN Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÖNEN Sağlık Yüksekokulu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Seda OĞUR Gıda Mühendisliği Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esra DENİZ Sağlık Yüksekokulu Üye
Doç. Dr. Ayşe Nur BUYRUK AKBABA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üye
Rektör Danışmanı Serdal ÖZBAY Rektörlük Üye
arrow_upward
ok