Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

 • Ana Sayfa

Engelsiz Bitlis Eren Üniversitesi Web Sayfasına Hoş Geldiniz

Rektörlüğümüze bağlı bulunan Engelli Öğrenci Birimi'nin amacı; üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampüs ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkânlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.

BM’den engelli tanımı:

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluşu'nun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesinde engelli tanımı şöyle yapılmaktadır.“Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar."

WHO - Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı:

Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış açılarından yaklaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır 

• Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.”
• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında ‘sakatlık’ bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder.”
• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.”

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Engelli Tanımı

Sağlık sorunu bir öğrencinin Bitlis Eren Üniversitesi'ndeki akademik veya sosyal hayatına katılmasını engelliyor ise o öğrenci engellidir. Engelini bize bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilir. Bazı imkandan faydalanabilmek için heyet raporuyla özürlülük oranını göstermek gerekebilir.

Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik durumları:

 •  Zihinsel engelli
 •  Görme engelli
 •  İşitme ve konuşma engelli
 •  Ortopedik engelli
 •  Süreğen Engelliler (Solunum, sinir, bağırsak ve bağışıklık gibi vücut sistemlerinin bir ya da daha fazlasını etkileyen durumlardır. Astım, kanser, epilepsi (sara) nöbetleri (beyindeki ani anormal elektrik akımının boşalması), diyabet, HIV+/AIDS ve kimyasal bağımlılıkları bu durumlara örnek olarak verebiliriz.)

Hedeflerimiz

 • Tüm öğrencilere Bitlis Eren Üniversitesi'nde başarılı ve aktif olabilme imkanı sunabilmek için, yöntemler geliştirmek.
 • Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, 'beceri ve yaklaşım geliştirme' imkanı hazırlamak
 • Bitlis Eren Üniversitesi'nin kampusundaki fiziksel engelleri azaltmak
 • Akademik personeli ile işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.

Yaklaşımlar ve Yöntemler

 • Dinleyip paylaşarak gerçekçi hedefler seçerek
 •  Örnek uygulamaları araştırarak
 •  Şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
 •  Bitlis Eren Üniversitesi'nde uygulanabilecek çözümler üreterek

 

Engelsiz Bitlis Eren Üniversitesi


+90(434) 222 00 00

+90(434) 222 01 01

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim